Chuyên gia dệt chức năng

Tiong Liong có nhiều kinh nghiệm trong việc cung cấp cho khách hàng các sản phẩm dệt may đa chức năng. Tính bền vững là nguyên tắc chính mà chúng tôi phát triển và sản xuất hàng dệt may. Chúng tôi đủ điều kiện nhận chứng chỉ GRS cũng như áp dụng hệ thống Higg Index.

Thân thiện với môi trường
Thân thiện với môi trường

Tiong Liong tập trung vào các quy trình thân thiện với môi trường để thực hiện mục tiêu giảm thiểu chất thải,...

Trung tâm Đổi mới
Trung tâm Đổi mới

Trung tâm Sáng tạo tập trung vào thiết kế và phát triển hàng dệt may bền vững, đổi mới và hiệu suất cao.

Giao diện mẫu vải dệt điện tử
Giao diện mẫu vải dệt điện tử

Hệ thống thiết kế dệt may kỹ thuật số và nền tảng giao diện vật liệu điện tử tích hợp thiết kế ảo và tạo...